Archív článkov

Pravidlá používania PC žiakom na písanie na vyučovaní a pri vypracovávaní domácich úloh

18.11.2015 15:05
1.    Notebook žiakovi zabezpečuje zákonný zástupca. 2.    Žiak dbá o to, aby bol notebook na vyučovaní použiteľný, v prípade, že nie je, je žiak povinný písať klasickým spôsobom, poznámky si doma do notebooku prepísať. 3.    Na každý predmet...

Ako naučiť dieťa písať tlačeným písmom – zásady práce s dysgrafikom

18.11.2015 14:51
1.       Nácvik správneho písania a pravopisu -          Písmená veľkej tlačenej abecedy sa píšu zhora (pozrite predpísaný zošit). -          Dieťa píše každý deň...

PRAKTICKÉ RADY PRE ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY

13.11.2015 14:54
PRAKTICKÉ RADY PRE ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY JEMNÁ MOTORIKA - pod týmto pojmom rozumieme všetky drobné pohyby, najmä pohyby rúk a prstov. Rozvoj jemnej motoriky je mimoriadne dôležitý na vykonávanie všetkých pohybov a bežných úkonov, ako napr. jedenie, obliekanie, hranie sa, kreslenie, písanie. Pri...

Informácie pre návštevníkov

13.11.2015 10:55
Informujte Vašich návštevníkov čo možno najčastejšie o novinkách a akciách na Vašom webe. Aby ste užívateľov naučili Vaše stránky pravidelne navštevovať, je dôležité webovú prezentáciu pravidelne aktualizovať. Pre automatickú distribúciu článkov až ku čitateľovi môžete využiť RSS kanály.

Webová prezentácia bola spustená

13.11.2015 10:54
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...

Nová akcia

13.11.2015 10:54
Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.
Záznamy: 1 - 6 zo 6