PRAKTICKÉ RADY PRE ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY

13.11.2015 14:54

PRAKTICKÉ RADY PRE ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY

JEMNÁ MOTORIKA - pod týmto pojmom rozumieme všetky drobné pohyby, najmä pohyby rúk a prstov. Rozvoj jemnej motoriky je mimoriadne dôležitý na vykonávanie všetkých pohybov a bežných úkonov, ako napr. jedenie, obliekanie, hranie sa, kreslenie, písanie.

Pri rozvoji jemnej motoriky je nevyhnutné dodržiavať nasledovnú POSTUPNOSŤ NÁCVIKU a osvojovania si zručností:
1. Podporovanie používania ruky
2. Búchanie, udieranie
3. Uchopovanie
4. Umiestňovanie a púšťanie predmetov
5. Ukazovanie
6. Správny úchop
7. Krútenie, otáčanie
8. Tréning oboch rúk
9. Posilňovanie svalov v oblasti ramien pre podporu ovládania ruky
10. Kreslenie a písanie
11. Naberanie, prelievanie
12. Strihanie
13. Súbežný vývin - jedenie, obliekanie, vyzliekanie

PODPOROVANIE POUŽÍVANIE RUKY
- Hrajte sa s dieťaťom s predmetmi z rôznych materiálov a motivujte ho, aby ich bralo do ruky, búchalo s nimi, prehliadalo si ich, skúšalo na čo slúžia.
- Hrajte sa s mokrým a suchým pieskom.
- Hrajte sa s vodou, robte rukami penu, bubliny.
- Hrajte sa s plastelínou, motivujte dieťa k miesenie, vaľkanie, stláčaniu.
- Zmiešajte hrubú múku s vodou a soľou - modelujte z cesta, hrajte sa s nim.
- Porovnávajte povrchy rôznych predmetov, povzbudzujte dieťa k tomu, aby predmety bralo do rúk.
- Hrajte sa dieťaťom vo vani alebo v bazéne - špliechajte vodu rukou.
- Dajte dieťaťu do vody niekoľko malých hubiek na umývanie a motivujte ho, aby ich namáčalo do vody a stláčalo.
- Maľujte s prstovými farbami, kreslite do múky, piesku.

BÚCHANIE A UDIERANIE
- Dávajte dieťaťu k hre predmety a hračky, ktoré pri pohybe, zatrasení, buchnutí vydávajú zvuk - hrkálky, zvonkohry.
- Pripevnite dieťaťu pohybujúce sa hračky na kočík, využite hraciu hrazdičku so zavesenými hračkami - motivujte dieťa, aby do predmetov búchalo, uvádzalo ich do pohybu.
- Ponúkajte dieťaťu rôzne pestrofarebne hračky, papiere, kľúče, hrkálky, hračky, ktoré po udretí vydávajú zvuk.

UCHOPOVANIE
- V každej situácii zabezpečte dieťaťu možnosť takej hry, aby malo možnosť predmetov, hračiek sa dotýkať a brať ich do ruky.
- Veďte dieťa k správnemu, primerane silnému úchopu jednotlivých predmetov tak, aby sa naučili ich držať, aby im nespadli, ale i napr. aby ich nepoškodili. Napr. ponúkajte dieťaťu na úchop pohár, vatu, bublinu.

UMIESTŇOVANIE A PÚŠŤANIE PREDMETOV
- Motivujte dieťa k tomu, aby umiestňovalo predmety na tvrdú plochu alebo, aby ich púšťalo vám do ruky.
- Povzbudzujte dieťa k tomu, aby hádzalo predmety z výšky tak, aby počulo ich dopad na zem.
- Hádžte rôzne predmety do krabičky, plechovky - mince, hračky, korálky, keksíky, cukríky.
- Priviažte nejaký predmet na stuhu alebo povrázok, motivujte dieťa, aby si ho priťahovalo k sebe.
- Hrajte sa s pingpongovými loptičkami - vhadzujte ich do nádob, hádžte na zem.
- Motivujte dieťa, aby vám pomáhalo pri upratovaní hračiek.
- Zadávajte dieťaťu úlohy typu: zober pohár a polož ho na stôl, zober loptu a hoď ju na zem.
- Motivujte dieťa k premiestňovaniu predmetov z jednej krabice do druhej alebo k prenášaniu v priestore.

UKAZOVANIE
Veľmi dôležité je posilňovanie svalstva rúk a prstov. Povzbudzujte dieťa k používaniu prstov a rúk pri najrôznejších činnostiach a aktivitách:
- Hrajte s dieťaťom na klavíri, motivujte ho, aby pri ťukaní na klávesy používalo čím najviac prstov, resp., aby použilo postupne každý prst.
- Učte dieťa používať ukazovák. Dobré ovládanie ukazováka je nesmierne dôležité pre rôzne úkony, napr. aj pre správny úchop pera pri písaní.
- Ukazujte ukazovákom s dieťaťom obrázky v knihe, fotografie. Klaďte mu otázky: Kde je mačička? a motivujte ho, aby vám odpovedalo aj ukázaním obrázku alebo predmetu.
- Prezerajte si knižky, v ktorých po stlačení nejakého tlačidla dieťa počuje nejaký zvuk.
- Zabezpečte dieťaťu hračky s tlačidlami, gombíkmi. Napr. pokladne, autá, ktoré sa po stlačení gombíka dajú do pohybu.
- Pokúste sa zabezpečiť dieťaťu starý typ telefónu, na ktorom sa vytáčajú čísla, aby si mohlo takto cvičiť svoje pršteky a rozvíjať jemnú motoriku.
- Fúkajte bubliny a motivujte dieťa, aby ich praskalo 1 prstom.
- Kreslite jedným prstom na zahmlené sklo, do mokrého alebo suchého piesku, snehu, múky.
- Hrajte sa s plastelínou alebo s cestou. Motivujte dieťa, aby hmotu stláčalo, miesilo, robilo doň prstom diery.
- Skúšajte si prstové bábiky, maňušky.
- Navliekajte dieťaťu rôzne rukavičky.

SPRÁVNY ÚCHOP
- Odporúčame začínať s ľahkými predmetmi, ktoré dieťa ľahko chytí do ruky a postupne ponuku obohacovať o predmety ťažšie, menšie alebo väčšie.
- Stavajte s dieťaťom veže, komíny z kociek, stavebnice, pohárov, gombíkov, mincí, krabičiek, knižiek- proste z akýchkoľvek predmetov, ktoré doma máte a sú vhodné na tento typ hry.
- Nacvičujte vkladanie malých častí stavebníc, krabičiek, malých hračiek, skladačiek do krabičiek.
- Vystrihnite si obrázky zvierat, nakreslite na papier rybník alebo hospodársky dvor, či ZOO a motivujte dieťa k uchopovaniu obrázkov a umiestňovaniu na plochu.
- Nakreslite dieťaťu obľúbený obrázok - auto, zviera, bábiku a motivujte ho, aby ho polepilo drobnými časťami lesklého papiera alebo drobnými nálepkami. Ak dieťa nevie rešpektovať okrajovú líniu a lepí aj cez čiary, predíďte tomu tak, že na obrysy čiary nalepíte vlnu alebo tenký povrázok a to dieťaťu učí okraj a nebude lepiť mimo neho.
- Hrajte sa so suchými zipsmi, nálepkami a samolepkami. Motivujte dieťa k odliepaniu, zaliepaniu.
- Cvičte s dieťaťom zasúvanie alebo umiestňovanie predmetov do im určeným otvorom. Existuje veľa hračiek, v ktorých dieťa vkladá napr. geometrické tvary do vyrezaných otvorov. Takúto hračku si môžete vyrobiť aj vy doma - vyrezať otvory na kartóne, zatváracej krabici.
- Púšťajte autá, malé loptičky či guličky rôznymi tunelmi, rolkami. Napr. zrolujte väčší výkres - vytvorte tunel, položte ho na zem alebo stôl a povzbudzujte dieťa ku kotúľaniu rôzne malých predmetov.
- Na nácvik správneho úchopu je nevyhnutné využívať všetky bežné činnosti, ktoré zvládne robiť aj dieťa. Nerobte všetko za dieťa, ale nechajte ho - ono to tiež zvládne. Napr. ukladanie kníh do police, ukladanie hračiek na miesto, skladanie odevu, zbieranie kariet zo zeme, prezeranie obrázkov, kníh, časopisov, fotografií, ukladanie príboru.
- Hrajte sa na obchodníkov - s hracími mincami, žetónmi, kruhmi z tvrdého papiera - vhadzujte ich do pokladničky, vyberajte ich z pokladne, atď.
- Motivujte dieťa k hre so skladačkami či puzzle.
- Hrajte sa s hračkami, ktoré fungujú po natiahnutí. Povzbudzujte dieťa, aby ju naťahovalo a uvádzalo do pohybu.
- Otvárajte, zatvárajte dvere, krabice, fľaše.
- Hrajte sa na opravárov - skúšajte, otáčajte kohútikom či tečie voda, otáčajte s hracími kliešťami.

KRÚTENIE A OTÁČANIE
- Zatvárajte a otvárajte fľaše so závitom, stláčajte gombíky na hračkách.
- Hrajte sa s loptou.
- Hrajte sa s kartičkami - pexeso, otáčajte karty, obrázky.

TRÉNING OBOCH RÚK
- Motivujte dieťa k prekladaniu si predmetu z jednej ruky do druhej.
- Podávajte dieťaťu predmety a hračky tak, aby ste vždy boli pred ním, aby si dieťa samo mohlo vybrať, ktorou rukou si predmet zoberie.
- Hrajte sa s vodou a pieskom. Prelievajte, presýpajte, špliechajte sa - povzbudzujte dieťa k používaniu oboch rúk.
- Hádžte a chytajte veľkú loptu alebo si ju kotúľajte po zemi, pred sebou.
- Využívajte stavebnice, skladačky - motivujte dieťa k používaniu oboch rúk.
- Využívajte bežné, denné situácie. Napr, pri varení - dajte dieťaťu misku, varechu a povzbudzujte ho, aby jednou rukou držalo misku a druhou miešalo.
- Kúpte, češte, neskôr obliekajte, vyzliekajte bábiky.
- Fúkajte bubliny z bublifuku a povzbudzujte dieťa, aby ich praskalo tlesknutím oboma rukami.
- Hrajte na rôzne hudobné nástroje - klavír, zvonkohra, bubon, triangel. Dbajte na to, aby dieťa používalo obe ruky.
- Skúšajte trhať papier na rôzne veľké časti a to tak, že dieťa si jednou rukou papier pridŕža a druhou ho trhá.

KRESLENIE A PÍSANIE
- Kúpte dieťaťu trojhranné pastelky, ktoré zabezpečujú správny úchop.
- Používajte rôzny grafický materiál - farbičky, kriedy, vodové farby a štetce.
- Kreslite nielen na papier, ale i do vody, piesku, múky, snehu, cesta, plastelíny, peny.
- Nasypte piesok na farebný papier a motivujte dieťa k presúvaniu piesku po papieri prstami, dlaňami.
- Maľujte štetcom, prstami.
- Pri kreslení farbičkami dbajte na vhodný a správny výber farbičiek - nevyberajte také, pri ktorých treba veľmi tlačiť a zanechávajú veľmi slabú a tenkú stopu.
- Dbajte nielen na správny úchop pri kreslení, ale aj na sedenie, vzdialenosť hlavy, polohu rúk, uvoľnenie svalstva.
- Počas kreslenia zaraďujte kratučké hry s cieľom prekrvenia organizmu, uvoľnenia svalstva. Hrajte sa riekanky, zatancujte si alebo oddýchnite pri relaxačnej hudbe.

NALIEVANIE, PRELIEVANIE
- Pri kúpaní doprajte dieťaťu hru s vodou - dajte mu do vody rôzne nádobky, hračky, hubky a motivujte ho, aby vodu naberalo, nalievalo, vylievalo, prelievalo.
- Zapájajte dieťa do polievania kvetov v byte.
- Hrajte sa s dieťaťom na čajovňu, dovoľte mu nalievať studený čaj do pohára.

STRIHANIE
- Kým začnete strihať - ponúkajte dieťaťu hubku a motivujte ho, aby ju namáčalo do vody a vytláčalo z neho vodu.
- Zabezpečte dieťaťu detské kliešte a povzbudzujte ho k ich otváraniu a zatváraniu.
- Na začiatku dajte dieťaťu na strihanie len malý papier - bude sa mu lepšie uchopovať, držať a strihať.
- Nastrihajte dlhé pásy papiera a motivujte dieťa, aby ho postrihalo na malé časti a to tak, že si jednou rukou bude pridŕžať papier a druhou bude strihať.
- Postupne dieťaťu zväčšujte papier alebo rozširujte pruhy, ktoré má strihať.
- Nakreslite na papier hrubú čiaru a povzbudzujte dieťa, aby strihalo po nej.
- Vystrihujte rôzne obrázky z časopisov a vytvárajte si vlastnú obľúbenú knihu, časopis - obrázky si dieťa nalepí.

SÚBEŽNÝ VÝVIN - jedenie, obliekanie, vyzliekanie
- Spočiatku učte dieťa jesť prstami. Motivujte ho, aby si bralo do prstov nalámané sušienky, nakrájaný chlebík, syr, ovocie, zeleninu.
- Jedenie lyžicou, ako i pitie z pohára spočiatku realizujte formou vedenia ruky. To znamená, že dieťa si drží lyžicu, pohár, no vy mu pomáhate naberať a jesť.
- Postupne sa snažte pomoc zmierňovať až dosiahnuť samostatnosť dieťaťa v jedení.
- Jedenie s lyžicou. Začnite s jedlom, ktoré sa ľahlo naberá z taniera. Napríklad s jedením termixov, tvarohových krémov - potravín, ktoré sú hustejšie, no nenaberajú sa ťažko.
- Naberanie trénujte nielen pri jedení, ale aj pri hra s pieskom, vodou.
- Zabezpečte dieťaťu misky, taniere, ktoré sa prisajú o podložku a nepohybujú sa po stole.
- Spočiatku dieťaťu naberajte stravu do malých misiek, ktoré majú čo najkolmejší okraj - aby mu jedlo nepadalo na stôl.
- Pri každej príležitosti siahnite po vidličke a povzbudzujte dieťa, aby si ňou napichovalo ovocie, zeleninu, zemiaky.

V prípade, že má vaše dieťa VÝRAZNE OSLABENÚ JEDNU STRANU alebo celkovo HORŠIU MOTORIKU:
- Hračky a všetky obľúbené predmety ukladajte a umiestňujte k dieťaťu práve tak, aby ich bolo nútené uchopiť slabšou rukou alebo ich dávajte na slabšiu stranu tela, aby bola dieťa prostredníctvom hry motivované sa hýbať, naťahovať, danú vec chytiť.
- Pri jedení dávajte dieťaťu do ruku aj vidličku, ale aj nožík, prípadne niečo iné - aj keď bude jesť len jednou rukou, dôležité je, aby aj v druhej ruke niečo muselo držať a tak si vlastne precvičuje drobné svalstvo rúk.
- Motivujte dieťa, aby si hračky podávalo z ruky do ruky.
- Dajte dieťaťu nejakú tvárnu hračku - mäkkú loptičku, plastelínu, stláčacie hračky a zabezpečte, aby ju uchopovalo a stláčalo najmä slabšou rukou.
- Na silnejšiu ruku navliekajte dieťaťu sáčok, vrecúško, ponožku, čiapku - hrajte sa na "Polepetka" a povzbudzujte ho k tomu, aby si ich slabšou rukou dávalo dolu.
- Dbajte na to, aby dieťa používalo obe ruky a cvičte slabšiu ruku v každej situácii.

POSILŇOVANIE SVALOV V OBLASTI RAMIEN PRE PODPORU OVLÁDANIA RUKY
- Povzbudzujte dieťa k lezenie cez tunely, úzke priestory - vytvorte si ich doma z karimatky, kresiel - dieťa lezie pomedzi ne.
- Motivujte dieťa k zotrvaniu v kľaku na štyroch - hrajte sa na zvieratká.
- Zdvíhajte ľahké predmety nad hlavu - krabice, knihy.
 

Diskusná téma: jemná motorika

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok