Pravidlá používania PC žiakom na písanie na vyučovaní a pri vypracovávaní domácich úloh

18.11.2015 15:05

1.    Notebook žiakovi zabezpečuje zákonný zástupca.

2.    Žiak dbá o to, aby bol notebook na vyučovaní použiteľný, v prípade, že nie je, je žiak povinný písať klasickým spôsobom, poznámky si doma do notebooku prepísať.

3.    Na každý predmet má žiak osobitný súbor, ktorý je povinný poskytnúť učiteľovi kedykoľvek na kontrolu.

4.    Písomné práce žiak odovzdáva podľa dohody s učiteľom v tlačenej forme alebo zaslaním na e-mailovú adresu vyučujúceho.

5.    V prípade, že žiak použije pomôcku na hodine inak ako je pomôcka určená (hry, videá a pod., nesúvisiace s učivom), môže mu byť zakázaná na určitý čas na jednom, ale i všetkých predmetoch. 

 

Vypracovala: Dagmar Ivanová

Diskusná téma: Pravidlá používania PC žiakom na písanie na vyučovaní a pri vypracovávaní domácich úloh

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok