ľahšia je prevencia ako náprava...ale aj slnko vychádza každý deň...nikdy nie je neskoro.

Deťom

 • intervencie v oblasti porúch učenia
 • intervencie v oblasti pozornosti a aktivity
 • biofeedback terapie
 • INPP školský program
 • program KUPOZ
 • rozvoj špecifických funkcií (vrátane práce so Šlabikárom podľa Eľkonina, dielčich oslabení výkonu)
 • starostlivosť o deti s poruchou sluchu
 • špeciálno- pedagogické vyšetrenia v rámci poradenského zariadenia v štátnej sieti poradenských zariadení (platné pre materskú a základnú školu)
 • doučovanie pre deti s poruchami učenia
 • poradenstvo


Dospelým

 • biofeedback terapie
 • poradenstvo
 • prednášky


Pre firmy

 • relaxačný a kondičný biofeedback v rámci starostlivosti o zamestnancov

PaedDr. Dagmar Ivanová

špeciálny pedagóg

Hodžova 8

94901 Nitra

ivanovadasa1@gmail.com

0907 737 571