Blog

Pravidlá používania PC žiakom na písanie na vyučovaní a pri vypracovávaní domácich úloh

18.11.2015 15:05
1.    Notebook žiakovi zabezpečuje zákonný zástupca. 2.    Žiak dbá o to, aby bol notebook na vyučovaní použiteľný, v prípade, že nie je, je žiak povinný písať klasickým spôsobom, poznámky si doma do notebooku prepísať. 3.    Na každý predmet...

Ako naučiť dieťa písať tlačeným písmom – zásady práce s dysgrafikom

18.11.2015 14:51
1.       Nácvik správneho písania a pravopisu -          Písmená veľkej tlačenej abecedy sa píšu zhora (pozrite predpísaný zošit). -          Dieťa píše každý deň...

PRAKTICKÉ RADY PRE ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY

13.11.2015 14:54
PRAKTICKÉ RADY PRE ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY JEMNÁ MOTORIKA - pod týmto pojmom rozumieme všetky drobné pohyby, najmä pohyby rúk a prstov. Rozvoj jemnej motoriky je mimoriadne dôležitý na vykonávanie všetkých pohybov a bežných úkonov, ako napr. jedenie, obliekanie, hranie sa, kreslenie, písanie. Pri...