Ako naučiť dieťa písať tlačeným písmom – zásady práce s dysgrafikom

18.11.2015 14:51

1.       Nácvik správneho písania a pravopisu

-          Písmená veľkej tlačenej abecedy sa píšu zhora (pozrite predpísaný zošit).

-          Dieťa píše každý deň s rodičom niekoľko písmen z každého písmena, kým sa nezafixuje správne písanie.

-          Dieťa píše samo každý deň niekoľko písmen, kým nie je zapísaná celá strana každého písmena, rodič kontroluje, chváli zlepšenie.

2.       Nácvik rýchleho písania

-          Denne rodič stopne 1 min., počas ktorej dieťa píše písmená abecedy v správnom poradí (ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ) opakovane. Rátajú sa písmená, ktoré sú správne napísané.

3.       Písanie slov

-          Rodič diktuje rôzne slová aj s diakritikou. 

-          Dohliada na správne písanie písmen a správne medzery

Pr.:  M A MAP IV O– nesprávne

        MAMA PIVO – správne (spočiatku si môžete pomôcť čiarkou za slovom)

4.       Písanie viet

-          Rodič diktuje 2 vety denne.

-          Dohliada sa na písanie veľkých písmen na začiatku vety, v menách, ale aj na medzery medzi slovami a pravopis.

Pr.: MAMA SA VOLÁ ELIŠKA. – nesprávne

       MAMA SA VOLÁ ELIŠKA. – správne

 

Krok 2. A 3. Je vhodné robiť súčasne.

 

                                                                         

 Vypracovala: PaedDr. D. Ivanová

Diskusná téma: Ako naučiť dieťa písať tlačeným písmom – zásady práce s dysgrafikom

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok